Miłość na całe życie


Kolekcjonerzy, zbierający od lat zabytkowe monety uważają, że numizmatyka jest stylem życia. Wymaga stałego rozwoju, śledzenia źródeł historycznych i doskonalenia wiedzy na tematy historyczne. Poszukiwanie nowych egzemplarzy do swoich kolekcji związane jest z poznawaniem innych miłośników monet oraz przynależnością do organizacji, zrzeszających ludzi ogarniętych podobną pasją.

Zamiłowanie do kolekcjonerstwa ujawnia się stopniowo. Zazwyczaj wszystko zaczyna się od pierwszej, unikatowej monety, która uruchamia wyobraźnię. Przecież pieniądze sprzed lat przechodziły z rąk do rąk. Zapewniały godne życie, wręczano je jako łapówki, kradziono, wypłacano za usługi. W historii każdej monety lub banknotu kryje się magiczna tajemnica, która zawsze leży u podstaw kolekcjonerskiej pasji. Kolejnym krokiem jest poszukiwanie informacji na temat pieniędzy, badanie źródeł historycznych, wizyty w muzeach.

Numizmatyka, tak jak każde hobby, zabiera ludzi do odrębnego świata, w którym nie ma kłopotów dnia codziennego. Są jedynie wydarzenia minionych epok i pieniądze, które je symbolizują. Dzięki temu można się zrelaksować i nabrać psychicznego dystansu do rzeczywistości. Kolekcjonerstwo jest szlachetną formą rozrywki. Zapewnia regularny rozwój własnej osobowości i poszerza horyzonty. Dla większości numizmatyków jest to pasja, która towarzyszy im przez całe życie.